Chi tiết khuyến mại

?u ??i t?i Gong Cha 109 Th?i H?

Từ 17/04/2018 đến 26/04/2018

Đã hết hạn

Cashback

15%

Gong Cha

109 Th?i H?, Qu?n ??ng ?a, H? N?i

4.3125
16

Điểm nổi bật

Clingme h?p t?c c?ng Tr? s?a Gong Cha 109 Th?i H? d?nh t?ng b?n: 15% Cashback t?ng h?a ??n thanh to?n. V?i kho?ng 700 c?a h?ng tr?n 17 qu?c gia, chinh ph?c kh?ch h?ng ? nh?ng th? tr??ng kh? t?nh nh? My?, U?c, Ha?n Qu??c, Singapore?, tr? s?a Gong Cha ???c tin t??ng b?i h??t l???ng, v?? sinh an toa?n th??c ph??m va? nh??ng h??ng vi? la?m say lo?ng th??c kha?ch. Th?c u?ng t?i Gong Cha ???c pha theo phong c?ch ??c ??o t? 4 lo?i tr? nh? ? Long, tr? xanh, tr? ?en, tr? Alisan k?m ca?c loa?i topping nh? tra?i c?y t??i, ???u, ba?nh flan? ??n Gong Cha, b?n n?n th? m?t s? m?n n??c ?? t?o n?n s? n?i ti?ng c?a th??ng hi?u nh?: tr? b? ?ao, tr? s?a matcha ??u ??, ??o h?ng m?n h?t ? v? yakult ??o. Khuy?n m?i ch? c? tr?n Clingme. M?i chi ti?t li?n h? Hotline Clingme: 093 843 2858 Happy Clingme!

Các khuyến mại tương tự