Chi tiết địa điểm

Klever Fruits

78 L?ng H?, Ph??ng L?ng H?, Qu?n ??ng ?a, H? N?i

Sản phẩm, dịch vụ

C?a h?ng hoa qu?

Điểm nổi bật

???c th?nh l?p v?o n?m 2009, Klever Fruits l? th??ng hi?u uy t?n chuy?n cung c?p tr?i c?y t??i nh?p kh?u nh?: cherry, t?o, nho, kiwi,... S? uy t?n n?y ??n t? n? l?c v? c?i t?m c?a Klever Fruits trong su?t qu? tr?nh ph?t tri?n ?em ??n cho kh?ch h?ng nh?ng s?n ph?m hoa qu? nh?p kh?u ch?t l??ng cao, gi? th?nh h?p l?.

Các khuyến mãi đang có

Các địa điểm tương tự

 • Klever Fruits
  Klever Fruits

  63 Y?n L?ng, Ph??ng Trung Li?t, Qu?n ??ng ?a, H? N?i

  5
  1
 • Klever Fruits
  Klever Fruits

  76 Nguy?n Ch? Thanh, Ph??ng L?ng Th??ng, Qu?n ??ng ?a, H? N?i

  0
  0
 • Klever Fruits
  Klever Fruits

  12H L?ng H?, Ph??ng Th?nh C?ng, Qu?n Ba ??nh, H? N?i

  0
  0
 • Klever Fruits
  Klever Fruits

  46 Nguy?n Th? ??nh, Ph??ng Nh?n Ch?nh, Qu?n Thanh Xu?n, H? N?i

  0
  0
 • Klever Fruits
  Klever Fruits

  Shop R4, L1, 06K, Khu ?? th? Royal City, Ph??ng Th??ng ??nh, Qu?n Thanh Xu?n, H? N?i

  3
  1