Chi tiết địa điểm

N?t S?i g?n

127 L?ng H?, Ph??ng L?ng H?, Qu?n ??ng ?a, H? N?i

3.75000000000002
4

Sản phẩm, dịch vụ

Nh? h?ng ?m th?c Vi?t Nam

Điểm nổi bật

N?t S?i G?n l? th??ng hi?u thu?c chu?i nh? h?ng N?t Hu?. Nh? h?ng c? kh?ng gian l?ch s?, tr? trung, thi?t k? theo l?i hi?n ??i, l?y m?u n?u tr?m l?m m?u ch? ??o t?o c?m gi?c ?m c?ng. N?t S?i G?n ph?c v? ?a d?ng c?c m?n ?n mang ??m h??ng v? ?m th?c truy?n th?ng Nam B? nh?: c?m ch?y kho qu?t, b?nh x?o, h? ti?u, l?u c? k?o,...

 • Hongthuy
  Hongthuy bình luận 4
  05/12/2017

  ?? ?n t?m ?n, gi? h?p l?

 • Trangnth0505
  Trangnth0505 bình luận 4
  27/06/2017

  ph?c v? b?nh th??ng. M?n ?n c?ng ???c, ko qu? ??c s?c. Gi? c? h?p l?

 • Hung Nguyen Trong
  Hung Nguyen Trong bình luận 4
  25/06/2017

  Qu?n n?y c?ng ???c, ?? ?n kh?ng ??n n?i n?o

 • comment
  Ch? Hoa
  Ch? Hoa bình luận 3
  21/06/2017

  Nh? h?ng n?m ngay g?n ch?n c?u v??t ph? L?ng H?,tuy h?p b? ngang nh?ng s?u v?o b?n trong,chia l?m nhi?u t?ng,ng?i t?ng 2,3 kh? tho?ng m?t,ch? ng?i tho?i m?i,decor ??p h?n t?ng 1,view ???ng ph?,c? c? ch? ng?i ngo?i ban c?ng kh? ri?ng t?. Ph?c v? kh? nhanh,nh?n vi?n kh? ni?m n? m? c?a m?i kh?ch v?o nh?ng khi kh?ch ?n xong ?i ra th? ch?ng ch?o l?y m?t c?u,c? l? do ?n t?m tr?a,kh?ch ??ng n?n nh? v?y ?! C?m ch?y kho qu?t v? b?nh kh?t ?n ?n,b?n th?t n??ng kh?ng ngon l?m,c?m t?m b? s??n ch? ?n t?m t?m,ch? tr?ng ?n c?ng ???c nh?ng h?i nh?t v? m?m qu?,s??n h?i kh?,kh?ng t?m ??p gia v? nhi?u n?n h??ng v? kh?ng ??m ??,th?m ngon ??c bi?t nh? ? G?n qu?n & M?n ngon S?i Th?nh m?nh t?ng ?n.Tr? ??o b?nh th??ng,u?ng ???c v?i m?c gi? ph?i ch?ng. Nh?n chung,m?n ?n decor ??p,ch?t l??ng tu? m?n,gi? c? ch?p nh?n ???c,menu ?a d?ng,phong ph? nhi?u m?n ??c tr?ng mi?n Nam tha h? l?a ch?n,ch? ng?i kh? tho?i m?i,th?ch h?p cho gi?i nh?n vi?n v?n ph?ng ?n tr?a ho?c t? t?p gia ??nh,b?n b?,h?n h? c?p ??i m?i l?c...

  • SON NGOC THANH
   SON NGOC THANH trả lời
   21/06/2017

   Ok

  • Rosemary
   Rosemary trả lời
   21/06/2017

   1 su?t c?m nh? kia gi? bnhieu th? ch? ?

  • Ch? Hoa
   Ch? Hoa trả lời
   21/06/2017

   65k e a. Dat nhung ko ngon bang o Gon quan...

  • Letn.an
   Letn.an trả lời
   22/06/2017

   Hay

  • Hung Nguyen Trong
   Hung Nguyen Trong trả lời
   25/06/2017

   M?nh ?n qu?n n?y r, c?ng ???c nh? c?c b?n

  • Lan Chie
   Lan Chie trả lời
   06/07/2017

   C?m ch?y kho qu?t th? bn b ?

Các địa điểm tương tự