Place Detail

Th? Gi?i ?? Da Vua C?a Gi?y

101 D11 Th?i Th?nh, Qu?n ??ng ?a, H? N?i

Offers

What it is like

Th? gi?i ?? da chuy?n kinh doanh s?n ph?m th?i trang gi?y d?p nam n? th?i th??ng ??ng c?p. V?i ti?u ch? "??P" cho t?ng kh?ch h?ng, shop lu?n b?t k?p v? c?p nh?t nh?ng xu h??ng m?i. ??n v?i Th? gi?i ?? da b?n s? kh?ng c?n lo ng?i v?: - Ch?t l??ng s?n ph?m da th?t 100%. - ?? gi?y ho?n to?n cao su t? nhi?n ?m ?i. - D?ch v? h?u m?i t?n t?m tr?n ??i.

Similar Places