Cách nhận ưu đãi

Liberty tặng bạn ưu đãi qua hình thức "cashback" - mua sắm nhận tiền trên ứng dụng Clingme, danh sách các địa điểm có ưu đãi dành riêng cho bạn được cập nhật tại website này, và trên ứng dụng với dấu hiệu $. Bạn có thể nhận ưu đãi khi thực hiện các bước sau:


#1 Đánh dấu ưu đãi
#2 Mua sắm
#3 Chụp hóa đơn
#4 Nhận tiền