Chính sách của Clingme với người dùng

(Cập nhật từ 15/02/2017)

Clingme cần cấp quyền truy cập vàoTUYÊN BỐ VỀ QUYỀN PHÁP LÝ VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CLINGME

(Update từ 15/02/2017)

Clingme thu thập thông tin về bạn khi bạn sử dụng các ứng dụng trên điện thoại di động, trang web và các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến khác của chúng tôi (gọi chung là "Dịch Vụ") và thông qua các mối tương tác và thông tin liên lạc khác mà bạn có với chúng tôi. Nếu bạn cư trú tại Việt Nam, Dịch Vụ sẽ được ClingMe cung cấp và Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư này áp dụng cho thông tin được Gigatum JSC - một công ty công nghệ của Việt Nam có trụ sở tại 98 Hoàng Quốc Việt, thu thập và sử dụng (Gigatum JSC trong tuyên bố này được gọi chung là “ClingMe” hoặc “chúng tôi”).

Phạm Vi và Ứng Dụng

Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư này (“Tuyên Bố") áp dụng cho những người ở mọi nơi trên thế giới sử dụng các ứng dụng cũng như Dịch Vụ của chúng tôi để tìm kiếm thông tin về nhà hàng, khách sạn, địa điểm, sử dụng thông tin khuyến mại hoặc các dịch vụ theo yêu cầu khác (“Người Dùng”).

Thu Thập Thông Tin

Thông Tin mà Bạn Cung Cấp cho Chúng Tôi

Chúng tôi thu thập thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi như khi bạn tạo hoặc sửa đổi tài khoản của bạn, đề nghị các dịch vụ theo yêu cầu, liên lạc với bộ phận hỗ trợ khách hàng hoặc liên lạc với chúng tôi theo cách khác. Thông tin này có thể bao gồm: tên, email, số điện thoại, địa chỉ bưu điện, ảnh hồ sơ, phương thức thanh toán, các hạng mục được yêu cầu (đối với dịch vụ order hàng), các ghi chú đặt dịch vụ và thông tin khác bạn chọn cung cấp.

Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập Thông Qua Việc Sử Dụng Các Dịch Vụ của Bạn

Khi bạn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin về bạn theo các danh mục nói chung sau đây:

Thông Tin Quan Trọng Về Quyền Hạn Truy Cập Nền Tảng

Hầu hết các nền tảng di động (iOS, Android, v.v.) đã xác định một số loại dữ liệu thiết bị mà các ứng dụng không thể truy cập mà không có sự chấp thuận của bạn. Và những nền tảng này có hệ thống xin phép truy cập khác nhau để có được sự chấp thuận của bạn. Nền tảng iOS sẽ cảnh báo bạn trong lần đầu tiên ứng dụng ClingMe muốn xin phép truy cập vào một số loại dữ liệu và sẽ để cho bạn chấp thuận (hoặc không chấp thuận) yêu cầu đó. Các thiết bị Android sẽ thông báo cho bạn về những quyền hạn truy cập mà ứng dụng ClingMe tìm kiếm trước khi bạn sử dụng ứng dụng này lần đầu tiên, và việc bạn sử dụng ứng dụng này có nghĩa là bạn chấp thuận. Đôi khi, các quyền này cần giải thích thêm ngoài giải thích được chính các nền tảng cung cấp và các quyền chúng tôi yêu cầu sẽ thay đổi theo thời gian, vì thế chúng tôi đã tạo ra những trang này để làm các nguồn thông tin có căn cứ và cập nhật cho người dùng của chúng tôi.

Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập Từ Các Nguồn Khác

Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin từ các nguồn khác và kết hợp chúng với các thông tin mà chúng tôi thu thập được thông qua Dịch Vụ của chúng tôi. Ví dụ:

Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin chúng tôi thu thập về bạn để:

Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi có thể chia sẻ những thông tin chúng tôi thu thập được về bạn như được mô tả trong bản Tuyên Bố này hay như đã được mô tả tại thời điểm thu thập hoặc chia sẻ, bao gồm các thông tin sau:

Thông Qua Dịch Vụ của Chúng Tôi

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn:

Chia Sẻ Quan Trọng Khác

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn:

Tính Năng Chia Sẻ Xã Hội

Dịch Vụ có thể tích hợp với các tính năng chia sẻ xã hội và các công cụ liên quan khác mà cho phép bạn chia sẻ hành động của mình về Dịch Vụ của chúng tôi với các ứng dụng, trang web hoặc phương tiện truyền thông khác, và ngược lại. Việc sử dụng những tính năng đó cho phép bạn có thể chia sẻ thông tin với bạn bè của bạn hoặc cộng chúng, tùy thuộc vào các cài đặt mà bạn thiết lập với dịch vụ chia sẻ xã hội. Vui lòng tham khảo các chính sách về quyền riêng tư của các dịch vụ chia sẻ xã hội đó để biết thêm thông tin về cách thức các dịch vụ này xử lý dữ liệu mà bạn cung cấp cho các dịch vụ đó hoặc chia sẻ thông qua đó.

Các Dịch Vụ Phân Tích Học và Quảng Cáo Được Cung Cấp bởi Các Bên Khác

Chúng tôi có thể cho phép những bên khác cung cấp số liệu đo lường độc giả và các dịch vụ phân tích cho chúng tôi để đảm nhiệm quảng cáo thay mặt cho chúng tôi trên Internet, và để theo dõi và báo cáo về việc thực hiện các quảng cáo đó. Những cơ quan này có thể sử dụng các tập tin cookie, đèn hiệu web, SDK, và các công nghệ khác để nhận dạng thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, cũng như khi bạn truy cập các trang web và các dịch vụ trực tuyến khác. Để biết thêm thông tin về các công nghệ và các nhà cung cấp dịch vụ này, vui lòng tham khảo Tuyên Bố về Cookie của chúng tôi.

Lựa Chọn của Bạn

Thông Tin Tài Khoản

Bạn có thể sửa thông tin tài khoản của bạn bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn trực tuyến hoặc trong ứng dụng. Nếu bạn muốn hủy bỏ tài khoản của mình, vui lòng gửi email cho chúng tôi đến support@gigatum.com. Xin lưu ý rằng trong một số trường hợp chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin về bạn theo yêu cầu của pháp luật, hoặc nhằm các mục đích kinh doanh hợp pháp trong phạm vi pháp luật cho phép. Ví dụ như, nếu bạn có một tín dụng dự phòng hoặc khoản nợ trong tài khoản của bạn, hoặc nếu chúng tôi tin rằng bạn đã vi phạm gian lận hoặc vi phạm các Điều Khoản của chúng tôi, chúng tôi có thể tìm cách giải quyết vấn đề trước khi xóa thông tin của bạn.

Quyền Truy Cập

ClingMe sẽ tuân thủ các yêu cầu của cá nhân liên quan đến việc truy cập, chỉnh sửa và/hoặc xóa dữ liệu cá nhân mà ClingMe lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thông Tin về Vị Trí

Chúng tôi yêu cầu quyền thu thập thông tin vị trí chính xác của ứng dụng của chúng tôi từ thiết bị của bạn theo hệ thống quyền được sử dụng bởi hệ điều hành di động của bạn. Nếu ban đầu bạn cho phép thu thập những thông tin này, sau đó bạn có thể không cho phép bằng cách thay đổi các thiết lập vị trí trên thiết bị di động của bạn. Tuy nhiên, điều này sẽ hạn chế khả năng bạn sử dụng một số tính năng Dịch Vụ của chúng tôi. Ngoài ra, việc tắt chức năng thu thập thông tin vị trí chính xác của ứng dụng của chúng tôi từ thiết bị của bạn sẽ không giới hạn khả năng chúng tôi thu thập thông tin định vị chuyến đi của bạn từ thiết bị của Tài Xế cũng như không giới hạn khả năng chúng tôi lấy được vị trí gần đúng từ địa chỉ IP của bạn.

Thông Tin Liên Lạc

Chúng tôi cũng có thể xin phép cho việc thu thập dữ liệu trên ứng dụng của chúng tôi và đồng bộ các thông tin liên lạc từ thiết bị của bạn theo hệ thống cho phép được sử dụng bởi hệ điều hành di động của bạn. Nếu ban đầu bạn cho phép thu thập những thông tin này, người dùng iOS sau này có thể hủy cho phép bằng cách thay đổi các thiết lập liên lạc trên thiết bị di động của bạn. Nền tảng Android không cung cấp thiết lập như vậy.

Thông Tin Quảng Cáo

Bạn có thể lựa chọn không nhận tin nhắn quảng cáo từ chúng tôi bằng cách làm theo các hướng dẫn trong những tin nhắn đó. Nếu bạn chọn không nhận tin nhắn, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn những thông tin không phải quảng cáo, chẳng hạn như những thông tin về tài khoản của bạn, về Dịch Vụ mà bạn yêu cầu, hoặc các mối quan hệ kinh doanh liên tục của chúng tôi.

Cookie và Quảng Cáo

Vui lòng tham khảo Tuyên Bố về Cookie  của chúng tôi để biết thêm thông tin về những lựa chọn của bạn về cookie và các công nghệ liên quan.

Những Thay Đổi về Tuyên Bố

Đôi khi chúng tôi có thể thay đổi Tuyên Bố này. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi đáng kể theo cách thức chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn hoặc đối với Tuyên Bố, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua Dịch Vụ hoặc bằng một số phương tiện khác, chẳng hạn như email. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi nhận được những thông báo đó có nghĩa là bạn chấp thuận với những thay đổi đó. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Tuyên Bố này để biết thông tin mới nhất về các thực hành quyền riêng tư của chúng tôi.

Liên Lạc với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách về Quyền Riêng Tư này, vui lòng liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ support@gigatum.com hoặc địa chỉ công ty:

Gigatum Vietnam JSC
98 Hoang Quoc Viet, Suite 707
Ha Noi, Vietnam